Lezing ‘Informaliteit, een nieuwe collectiviteit’, 29 augustus 2011

Op maandag 29 augustus organiseerde SMBA samen met kunstenaar Matthijs de Bruijne de lezingenavond ‘Informaliteit, een nieuwe collectiviteit’, waarin maatschappelijke solidariteit centraal stond. Een van de uitgangspunten was de rol van de kunstenaar binnen de huidige samenleving, zoals eerder besproken door Joost de Bloois in zijn lezing over precariteit, kunst en politiek activisme, tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Informaliteit’.


Ron Meyer, Matthijs De Bruijne, Detour and Domestic Workers Nederland

More

Overzicht ‘Informaliteit’

Overzicht van de tentoonstelling ‘Informaliteit’.
Met werk van Domestic Workers Union / Matthijs de Bruijne / Detour, Doug Fishbone, Kaleb de Groot, Jose Antonio Vega Macotela, Marc Roig Blesa / Rogier Delfos, Senam Okudzeto.


Kaleb de Groot, Cardboard, handmade, from ‘Jan who saw it all’ (Barbara Visser, 2004), 2011.


Domestic Workers Nederland (with Matthijs de Bruijne and Detour), You are so nice! Could you work two more hours today?, 2011.
More

Lezing Joost de Bloois – ‘Making Ends Meet: Precarity, Art and Political Activism’, 13 augustus 2011


Tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Informaliteit’ gaf Dr. Joost de Bloois, verbonden aan de afdeling Literatuur- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, een lezing over het begrip ‘precariteit’. Het concept van ‘precariteit’ laat zich het best omschrijven als ‘de structurele onzekerheid over het bestaan en het inkomen’, en staat centraal in een groot aantal hedendaagse protestbewegingen, van de Franse anti-CPE-protesten tot de Spaande Indignados, tot de Griekse sociale beweging en de recente studentenprotesten in Italië en Duitsland). Tegelijkertijd is ‘precariteit’ een sleutelbegrip geworden in zowel de kritische theorie als in de artistieke praktijk van vandaag. In zijn lezing ‘Making Ends Meet: Precarity, Art and Political Activism’ verduidelijkte Joost de Bloois de verschillende betekenissen en definities van het begrip.

Lees hier de (Engelse) tekst van Joost de Bloois’ presentatie ‘Making Ends Meet: Precarity, Art and Political Activism’.

More

Tentoonstelling ‘Informaliteit’

De tentoonstelling ‘Informaliteit’ komt voort uit de toenemende aandacht voor onze bancaire economie en de belangstelling voor alternatieven daarvoor. Ze is ook een eerste bezinning op de rol van de kunst en kunstenaars in een sfeer van crisis en cultuurbezuinigingen. De tentoonstelling richt zich op informele economie, de handel en dienstenverlening die zich buiten het zicht van het formele geldverkeer voltrekt, en bekijkt dit fenomeen vanuit het perspectief van de kunst en betrekt daarin ook informele aspecten van de kunstwereld zelf. Zo is de positie van de kunstenaar, ook in Nederland en zeker na de grove bezuinigingsronde op de cultuurbegroting, een precair gegeven. Niet zozeer in de kunst als wel in het kunstenaarsbestaan spelen allerhande facetten van informele economische relaties – die vaak verborgen blijven.

Met werk van Domestic Workers Union (Matthijs de Bruijne en Detour), Doug Fishbone, Kaleb de Groot, Jose Antonio Vega Macotela, Marc Roig Blesa, Rogier Delfos, Senam Okudzeto.

Lees hier meer over ‘Informaliteit’ en bekijk ook de Nieuwsbrief.

Project ‘1975’ Essay T.J. Demos

Criticus en lector T.J. Demos schreef het derde Project ‘1975’ essay ‘Armoede-porno, humanitarisme en neoglobalisering: aantekeningen bij enkele paradoxen in de hedendaagse kunst’. In reactie op het vorige essay van Gerardo Mosquera toont T.J. Demos een aanzienlijk minder optimistische visie op globalisering. De auteur bekritiseert ontwikkelingshulp op het in de hand werken van onaanvaardbare machtstructuren. Hij begint met refereren aan Renzo Martens’ Episode III: Enjoy Poverty, een film die veel kritiek heeft gekregen en aanleiding was voor SMBA’s huidige programmering.

T.J Demos stelt: “Een heel andere, ontluisterende kijk op de genadeloos ongelijke betrekkingen tussen Noord en Zuid en de perfide beeldeconomie waarmee die hardnekkig in stand worden gehouden, biedt de film Episode III: Enjoy Poverty van Renzo Martens, opgenomen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Natuurlijk bestaat het gevaar dat de film het stereotype beeld van Afrikanen als hulpeloze slachtoffers in stand houdt, het Congolese volk reduceert tot geherkoloniseerde knechten en onnozelaars en een pornografie van armoede reproduceert, maar toch biedt Enjoy Poverty belangrijke lessen. Een ervan is dat hij optimistische globalisten met beide benen op de grond zet en de ambities van bezorgde documentairemakers genadeloos onderuithaalt, vooral van diegenen onder hen die het lijden willen verlichten door de ellende in de ontwikkelingslanden te tonen.”

Vervolgens wijst Demos kunstpraktijken af die gericht zijn op erbarmelijke politieke toestanden ergens anders en hun eigen ruimte niet als politieke ruimte beschouwen, waarmee zij niet erkennen zelf deel uit te maken van een problematisch systeem. Alfredo Jaar’s The Sound of Silence, 2006, analyseert Demos als een model dat de relatie tussen de beeldeconomie van globalisering en humanitaire fotojournalistiek kritisch onderzoekt. Tot slot vertelt Demos hoe Abderrahmane Sissako’s film Bamako (2006) uitstijgt “boven het stereotiepe, negatieve fatalisme in media en kunst door Okwui Enwezor veroordeeld als ‘Afro-pessimisme’.” De auteur verkent zodoende de vele politieke implicaties die Project 1975 bepalen. Download de SMBA nieuwbrief 121 om ‘Armoede-porno, humanitarisme en neoglobalisering: aantekeningen bij enkele paradoxen in de hedendaagse kunst’ the lezen.

T.J. Demos is criticus en lector bij de faculteit Kunstgeschiedenis van University College in Londen, en medecurator van ‘Uneven Geographies: Art and Globalization’ (Nottingham Contemporary, 2010). Hij schrijft over een breed gebied van moderne en eigentijdse kunst en is auteur van Migrations: Contemporary Art and the Politics of Globalization (nog te verschijnen, Duke University Press), The Exiles of Marcel Duchamp (MIT Press, 2007) en Technology/Transformation: Wonder Woman (Afterall/MIT Press, 2010).

Tentoonstelling ‘The Marx Lounge’ – Alfredo Jaar

Voor ‘The Marx Lounge’ van Alfredo Jaar is Stedelijk Museum Bureau Amsterdam omgebouwd tot leeszaal, compleet met comfortabele banken, leeslampen en een enorme leestafel. Op deze leestafel bevindt zich een ruime sortering publicaties op het gebied van marxisme, kapitalisme, neoliberalisme, postkolonialisme, globalisering, cultuurtheorie, politiek en filosofie. Klik hier om meer te lezen over ‘The Marx Lounge’.

 

More