Hollandaise in Dakar

Artist Willem de Rooij, RAW Material director Koyo Kouoh and artist Wendelien van Oldenborgh

10 april – 1 juni in RAW Material Company in Dakar, Senegal

Met trots presenteert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam de tentoonstelling ‘Hollandaise, a journey into an iconic fabric’ in Dakar, Senegal! De tentoonstelling, die te zien was bij SMBA van 3 november 2012 tot 6 januari 2013, heeft als uitgangspunt de complexe globaliseringsprocessen die plaats vinden tussen Nederland en Afrika. Vanaf de koloniale tijd produceerden Nederlandse bedrijven, zoals Vlisco, Javaanse imitatiebatik en exporteerden deze naar West-Afrika, waar deze bekend staat als Dutch Wax of Hollandaise. Tegenwoordig worden deze stoffen als typisch Afrikaans beschouwd en vormen een belangrijk onderdeel van de Afrikaanse identiteit. De kunstenaars Godfried Donkor, Abdoulaye Konate, Wendelien van Oldenborgh, Willem de Rooij en Billie Zangewa maakten nieuw werk naar aanleiding van dit gegeven. Hollandaise werd samengesteld door Koyo Kouoh, directeur van RAW Material Company waar de tentoonstelling nu is te zien.

HOLLANDAISE is ontwikkeld ten tijde van Project ‘1975’ in SMBA. De opzet is aan het begin van het project gemaakt en diende uiteindelijk als afsluiting van Project ‘1975’. Hierdoor fungeert HOLLANDAISE als de basis van Project ‘1975’, maar ook als startpunt van de driejarige samenwerking tussen SMBA en het Stedelijk voor ‘Global Collaborations’. HOLLANDAISE opende voor het eerst in SMBA met als doel om daarna door te reizen naar verschillende instellingen in Afrika. HOLLANDAISE
reist na Senegal nog verder naar Ghana, Kameroen en eventueel naar meer landen. Op deze manier worden samenwerkingsverbanden opgebouwd, versterkt en vernieuwd.

Lees meer over HOLLANDAISE..

Entrance of RAW Material Company, Dakar

Artist Willem de Rooij, RAW Material director Koyo Kouoh and ambassador P.J. Kleiweg de Zwaan.

Overzicht ‘Hollandaise’

Billie Zangewa, Evelyn's Island Escape, 2012.

Abdoulaye Konaté, African Feast (the men and the marionettes), 2012.

More

Tentoonstelling ‘Hollandaise’

Met kunstenaars: Godfried Donkor, Abdoulaye Konaté, Wendelien van Oldenborgh, Willem de Rooij en Billie Zangewa.
Samengesteld door gastcurator Koyo Kouoh.

HOLLANDAISE is een kritische tentoonstelling over de kleurrijk bedrukte textiel die vanuit Nederland naar Afrika wordt geëxporteerd, en daarom bekend staat als Hollandaise of Dutch Wax. Het waren Nederlandse bedrijven zoals Vlisco die in de negentiende eeuw industriële, commerciële toepassingen bedachten voor de Javaanse batik en daar in West-Afrika de grootste afzetmarkt voor vonden. De bonte stoffen worden tegenwoordig als typisch Afrikaans beschouwd. Maar ze zijn in feite het resultaat van complexe globaliseringprocessen die tot de dag van vandaag koloniale trekjes vertonen. naar aanleiding van dit fenomeen. Curator Koyo Kouoh, die in Dakar een eigen kunstinstelling runt, nodigde een vijftal kunstenaars uit om zich te verdiepen in de Hollandaise en de bijzondere handelsrelaties en culturele uitwisselingen die met deze textiel samenhangen. Allen maakten nieuw werk speciaal voor deze tentoonstelling, die na Amsterdam zal doorreizen naar Dakar.

Download hier SMBA Nieuwsbrief #130 met Koyo Kouah’s inleiding op ‘HOLLANDAISE’ en bijdragen van politicologe Françoise Vergès en PhD-researcher/kunstenaar Senam Okudzeto.

Overzicht ‘Time, Trade & Travel’

Overview of the work of Bernard Akoi-Jackson.

Overzicht van het werk van Bernard Akoi-Jackson.

Dorothy Akpene Amenuke, How Far How Near, 2012, jute, cloth, kente and other fabrics.

Dorothy Akpene Amenuke, How Far How Near, 2012.

More

Tentoonstelling ‘Time, Trade & Travel’

Kunstenaars: Bernard Akoi-Jackson, Dorothy Akpene Amenuke, Serge Clottey, Zachary Formwalt, Iris Kensmil, Aukje Koks, Navid Nuur, Jeremiah Quarshie, kari-kacha seid’ou en Katarina Zdjelar.

‘Time, Trade & Travel’ stuurt de deelnemende kunstenaars op onderzoek uit naar historische ontmoetingen tussen Europeanen en Afrikanen, waarbij het accent ligt op de handel en de daaruit voortkomende culturele uitwisseling. Vanuit gedeeld en persoonlijk perspectief onderzoeken zij de hedendaagse gevolgen van de economische en culturele relaties uit het verleden. Hiermee richt de expositie zich op aspecten van mondialisering en transnationalisme die in het domein van hedendaagse kunst tot uiting komen.

Deze tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking met de Nubuke Foundations in Accra, Ghana, waar de expositie later naar toe zal reizen.

Lees hier meer informatie over de tentoonstelling ‘Time, Trade & Travel.
En download hier SMBA Nieuwsbrief #129. Naast een introductie op de tentoonstelling en uitgebreide beschrijvingen van het werk van de deelnemende kunstenaars bevat de nieuwsbrief ook een bijdrage over het werk en docentschap van kari-kacha seid’ou, docent aan het College of Art in Kumasi, door antropoloog Dr. Rhoda Woets. Zij deed uitgebreid onderzoek naar moderne kunst in Ghana.

Overzicht ‘The Memories Are Present’, Artun Alaska Arasli, Pauline M’barek en Christoph Westermeier

Christoph Westermeier, Barbarian & Classics, 2012. Wood, iron, inkjet prints. Courtesy: Galerie Max Mayer, Düsseldorf, Germany.

Christoph Westermeier, Barbarian & Classics, 2012. Wood, iron, inkjet prints. Courtesy: Galerie Max Mayer, Düsseldorf, Germany.


More

Tentoonstelling ‘The Memories Are Present’, Artun Alaska Arasli, Pauline M’barek en Christoph Westermeier

Christoph Westermeier - Detail van installatie Barbarians Classics (2012)

Een centraal aspect van ‘The Memories Are Present’ is de interesse in het institutionele verzamelen, categoriseren en exposeren van objecten, en de doeleinden ervan. Met hun werk becommentariëren Artun Alaska Arasli, Pauline M’barek en Christoph Westermeier tentoonstellingsstrategieën die verbonden zijn aan antropologische instituten, zoals bijvoorbeeld het diorama en mechanismen om foto’s, maskers en beelden te presenteren. In Pauline M’barek’s werken spelen Afrikaanse objecten en de wijzen waarop zulke objecten gewaardeerd worden een centrale rol. Arasli neemt de leefomgeving binnen de consumptiemaatschappij als uitgangspunt en analyseert deze op een quasi-antropologische manier. Met zijn werk richt hij ook de aandacht op de invloed die kunstinstellingen hebben op de perceptie van tentoongestelde objecten. Westermeiers installatie Barbarians & Classics (2012) verwijst naar de opstelling van de in 1955 door Edward Steichen samengestelde tentoonstelling ‘The Family of Man’ in het MoMA. Westermeier hergebruikt deze structuur om een serie door hem zelf gemaakte nieuwe fotocollages te presenteren.

Klik hier om meer te lezen over de tentoonstelling en download hier SMBA Nieuwsbrief 128.

Overzicht ‘Bart Groenendaal, Stefan Ruitenbeek, Quinsy Gario’


Overzicht 'Bart Groenendaal, Stefan Ruitenbeek, Quinsy Gario'


More

Tentoonstelling ‘Bart Groenendaal, Stefan Ruitenbeek, Quinsy Gario’

Bart Groenendaal - The Paradox of Being Taken Seriously (2011)


De huidige presentatie van Gario, Groenendaal en Ruitenbeek vormt een moment van introspectie binnen het programma van Project ‘1975’, een blik op Nederland. De presentatie combineert twee tentoonstellingen en een essay, elk gericht op culturele classificaties, schijnbare zekerheden en de drang naar culturele vrijheid.

The Paradox of Being Taken Seriously van Bart Groenendaal is gemaakt tijdens therapiesessies met getraumatiseerde vluchtelingen die asiel hebben gevonden in Nederland of daar nog op wachten. Gedurende de film wordt langzaamaan duidelijk dat er een subtiel machtspel gaande is tussen de Nederlandse therapeuten en hun Afrikaanse patiënten. Zonder duidelijke aanleiding ontstaat er onzekerheid over wat door de therapeuten wordt gepresenteerd als zekerheden over hun eigen land.

In de film Ancient Amateurs gebruikt Stefan Ruitenbeek zijn artistieke vrijheid om binnen het domein van de porno kunst te kunnen maken. De acteurs en actrices legden, op regieaanwijzingen van Ruitenbeek, al hun ambities in het realiseren van deze in de porno nogal ongebruikelijke verhaallijn. Door de waas van pornobeelden en de chaos op de set zien we hoe de deelnemers aan de film, inclusief de kunstenaar, deze ongewone exercitie aangrijpen in een poging om aan culturele classificaties te ontsnappen.

Cultuurwetenschapper en theatermaker Quinsy Gario onderzoekt Wim Verstappen en Pim de la Parra’s Blue Movie (1971) in een essay in de SMBA Nieuwsbrief. De film vertegenwoordigt een belangrijk moment van een groeiend zelfbeeld van Nederland als seksueel open en tolerante natie, een imago dat in de jaren ’70 tot stand kwam. Gario analyseert de film tegen deze achtergrond en plaatst kritische kanttekeningen bij het zo geroemde Nederlandse zelfbeeld.

Klik hier om meer te lezen over de tentoonstelling en download hier de SMBA Nieuwsbrief.

Overzicht ‘Tala Madani – The Jinn’

Tala Madani, Guts, 2011, olieverf op doek, 58.4 x 50.8 cm.

More

Tentoonstelling ‘Tala Madani – The Jinn’

Tala Madani’s werk kenmerkt zich door een illustratieve penseelvoering, dat zowel doet denken aan de heldere lijn van de striptekening als aan expressionistisch schilderkunst. In energieke composities situeert ze mannelijke figuren in absurde taferelen, vaak verbonden aan de irrationele aspecten van menselijk gedrag. Tegen de achtergrond van intieme, huiselijke of droomachtige omgevingen stellen de figuren zich vrijelijk en onbekommerd bloot aan de blikken van de kijkers. Ze gaan volledig en schijnbaar geobsedeerd op in hun demonische activiteiten.

Door het idee van demonische obsessie als uitgangspunt te nemen op de tentoonstelling ‘The Jinn’, heeft Madani een mythologisch element toegevoegd aan haar artistieke idioom. Als kunstenaar wordt ze altijd al gedreven door een fascinatie voor het niet-rationele, maar de expliciete verwijzingen naar islamitische tradities en Arabische folklore verrijken haar werk met een intrigerend perspectief.

Lees hier meer over de tentoonstelling ‘Tala Madani – The Jinn’.

Lees hier het interview met Tala Madani over ‘The Jinn’.

Preview ‘Tala Madani – The Jinn’

Vanaf zaterdag 10 december presenteert Tala Madani haar nieuwe tekeningen, schilderijen en animaties onder de titel ‘The Jinn’. ‘ChitChat’ (2007) is de eerste stop-motion animatie die Madani maakte, en is als onderdeel van de tentoonstelling te zien bij Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Bekijk hier alvast de animatie online en lees hier een (Engelstalig) interview met Tala Madani over haar werk, ‘The Jinn’ en haar huidige inspiratiebronnen.’


More

Overzicht ‘Vincent Vulsma – A Sign of Autumn’


Tentoonstellingsoverzicht, ‘A Sign of Autumn’, 2011.


No. 124, detail, 2011. Antelope masker, Baulé, Ivory Coast, voor 1933, In bruikleen van Tropenmuseum, Amsterdam. Op maat gemaakte houten sokkel met plexiglas vitrine.

More

Tentoonstelling ‘Vincent Vulsma – A Sign of Autumn’

Vincent Vulsma onderzoekt wat er gebeurt als je cultuurobjecten in uiteenlopende sociale en historische contexten plaatst en richt daarmee de aandacht op de rol die kunstenaars en andere kunstspecialisten spelen in deze processen van waardetoekenning. Dit doet hij door voorwerpen uit de ruimtelijke en chronologische omgeving van etnografische collecties en uit de canons van modernistisch design en fotografie te halen, en ze bij elkaar te brengen in ‘montages’.

Het centrale object in de tentoonstelling ‘A Sign of Autumn’ in SMBA is een Baulé-masker uit het Amsterdamse Tropenmuseum. Het masker prikkelde Vulsma’s interesse door zijn rijke verwervings- en tentoonstellingsgeschiedenis. Vulsma brengt het Baulé-masker samen met een serie jacquard-geweven reproducties van Kuba-stoffen en een reeks assemblages waarin enkele in de Congo gemaakte krukken (waarschijnlijk uit de jaren dertig van de twintigste eeuw) worden gecombineerd met een aantal in 1960 door Ray Eames ontworpen notenhouten krukken, die nog steeds industrieel en commercieel worden geproduceerd.

Lees hier meer over ‘A Sign of Autumn’.

Overzicht ‘Informaliteit’

Overzicht van de tentoonstelling ‘Informaliteit’.
Met werk van Domestic Workers Union / Matthijs de Bruijne / Detour, Doug Fishbone, Kaleb de Groot, Jose Antonio Vega Macotela, Marc Roig Blesa / Rogier Delfos, Senam Okudzeto.


Kaleb de Groot, Cardboard, handmade, from ‘Jan who saw it all’ (Barbara Visser, 2004), 2011.


Domestic Workers Nederland (with Matthijs de Bruijne and Detour), You are so nice! Could you work two more hours today?, 2011.
More

Tentoonstelling ‘Informaliteit’

De tentoonstelling ‘Informaliteit’ komt voort uit de toenemende aandacht voor onze bancaire economie en de belangstelling voor alternatieven daarvoor. Ze is ook een eerste bezinning op de rol van de kunst en kunstenaars in een sfeer van crisis en cultuurbezuinigingen. De tentoonstelling richt zich op informele economie, de handel en dienstenverlening die zich buiten het zicht van het formele geldverkeer voltrekt, en bekijkt dit fenomeen vanuit het perspectief van de kunst en betrekt daarin ook informele aspecten van de kunstwereld zelf. Zo is de positie van de kunstenaar, ook in Nederland en zeker na de grove bezuinigingsronde op de cultuurbegroting, een precair gegeven. Niet zozeer in de kunst als wel in het kunstenaarsbestaan spelen allerhande facetten van informele economische relaties – die vaak verborgen blijven.

Met werk van Domestic Workers Union (Matthijs de Bruijne en Detour), Doug Fishbone, Kaleb de Groot, Jose Antonio Vega Macotela, Marc Roig Blesa, Rogier Delfos, Senam Okudzeto.

Lees hier meer over ‘Informaliteit’ en bekijk ook de Nieuwsbrief.

Overzicht ‘Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi’

Overzichtsfoto’s van de tentoonstelling ‘Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi’.
Met werk van Mounira Al Solh, Bassam Ramlawi en René Daniels.

 width=
Mounira Al Solh, Double Burger and Two Metamorphoses: a proposal for a Dutch Cat, a Dutch Dog, a Dutch Goat, and finally a Dutch Camel, 2011.

 width=
Bassam Ramlawi, From Waiting Blue to Lingering Yellow (or vice versa), 2010.

More

Tentoonstelling ‘Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi.’ Met tekeningen van René Daniels.

Met trots presenteert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam de eerste grote solotentoonstelling van Mounira Al Solh in Nederland. Het werk van Al Solh is te omschrijven als een innerlijk conflict met sociale omgevingen waarin nationale, culturele en religieuze identiteit wordt opgedrongen. In die zin vormt het een reflectie op de maatschappelijke en religieuze spanningen in haar geboorteland Libanon dat verschillende burgeroorlogen achter de rug heeft en nog steeds een bijzondere positie inneemt in de huidige ontladingen in het Midden-Oosten. Maar ook in Nederland wordt iemands afkomst en cultuur een steeds belangrijker aspect in het maatschappelijk verkeer. Al Solh benadert dit gegeven met een mengeling van autobiografische elementen en humor, want hoe zijn censuur, repressie, schizofrenie en de conflictueuze cultuur waarin iedereen een rol heeft, anders te benaderen?

Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling is gewijd aan een overzicht van werk van personage Bassam Ramlawi. Ramlawi is een sapverkoper in Beirut die kunst heeft gestudeerd in Nederland en sindsdien portretten maakt van mensen uit de omgeving van zijn winkeltje in Beirut. Zoals een documentaire over hem op de tentoonstelling duidelijk maakt, is hij bekend met het oeuvre van Cindy Sherman en met een beroemd portretschilderij van Otto Dix, maar bovenal bewondert hij het werk van de Nederlander René Daniëls.

Klik hier om meer te lezen over ‘Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi’.

Overzicht ‘The Marx Lounge’ – Alfredo Jaar

Neon Sign

More

Opening ‘The Marx Lounge’ – Alfredo Jaar

More