Over

Met Project ‘1975’ richt SMBA twee jaar lang de aandacht op de relatie tussen de hedendaagse kunst en kolonialisme. Wat voor visies hebben kunstenaars op historische of hedendaagse handelwijzen van koloniale mogendheden? Welke rol speelt de visuele cultuur in hedendaagse koloniale praktijken? Wat is er binnen de kunstwereld in de plaats gekomen van de stilzwijgend aangenomen multiculturele normalisatie van de jaren negentig? Met een programma van onder meer tentoonstellingen, seminars en publicaties brengt SMBA zulke kwesties onder de aandacht en mengt zich in het globaliseringdebat.

De specifiek Nederlandse situatie wordt ook belicht in Project ‘1975’: de titel verwijst naar het jaartal waarin Nederland, min of meer, postkoloniaal werd. Maar de vraag is of historische en hedendaagse relaties daadwerkelijk postkoloniaal kunnen zijn als de relaties tussen samenlevingen zowel economisch als cultureel ongelijkwaardig en deels ook onvrijwillig blijven. Project ‘1975’ biedt een podium voor kunstenaars en denkers die op de betekenis van dit postkolonialisme reflecteren.

Vanuit het centrale gegeven van de postkoloniale conditie van de samenleving komen binnen dit meerjarige project thema’s als migratie, geopolitiek, economie, beeldvorming en transnationalisme aan de orde en hun betekenis voor de hedendaagse kunst en kunstopvattingen. Project ‘1975’ omvat naast tentoonstellingen ook een discursief programma, publicaties en een reeks kunsttheoretische essays in opdracht, daarbij maken projecten van gastcuratoren en een uitwisseling met de kunstgemeenschap in Ghana er deel van uit. Project ‘1975’ is in september 2010 van start gegaan.

Colofon
Project 1975 is een initiatief van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Organisatie:
Jelle Bouwhuis
Kerstin Winking

Blog editor:
Tessa Verheul

One Response to Over

  1. Op Jeddah blog iets over kunstmusea en kolonialisme:

    http://jeddahblog.livejournal.com/45836.html

    Groet, A.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>