Exhibition ‘See Reason’ – Patrizio de Massimo, Carlos Garaicoa

De tentoonstelling ‘See Reason’, te vertalen als ‘rede zien’ of ‘redelijkheid inzien’, is de eerste, voorzichtige stap van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam in een langer durend traject dat de programmering de komende tijd zal bepalen. Dit gebeurt onder de naam ‘Project 1975’, naar het jaar waarin Nederland postkoloniaal werd. Het komt neer op een heroverweging van de hedendaagse kunst tegen de achtergrond van dat feit. Het stelt vragen als: wat zijn criteria voor kunst in de nieuwe, geopolitieke context van vandaag? Is een dergelijke vraag nog geldig in het postkoloniale tijdsgewricht? Of zouden we moeten spreken van een transnationaal tijdsgewricht? Zijn er überhaupt nog nieuwe paradigma’s te formuleren, nieuwe terminologieën voor de kunst? Klik hier om meer te lezen over ‘See Reason’

Carlos Garaicoa – La Razón (2010)

More